KONTAKT

KONTAKT

Skicka meddelande till oss

 

Passa på att lista dig som patient och boka tid redan nu.

För att lista dig som patient hos oss kan du antingen fylla i formuläret här nedanför, ringa eller mejla oss.

Synpunkter och förbättringsförslag kan ni skicka till oss via nedanstående formulär.

Hjärtligt vällkomna till oss på Tandvårdsgruppen i Linköping!

 

 

   S:t Larsgatan 22A

   582 24 Linköping

 
 
 
 
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter sparas.
 
 

Återbud

 

Du kan avboka din tid senast klockan 12:00 dagen före besöket, annars kan vi fakturera för utebliven besök. Om du blir sjuk samma dag måste kliniken få reda på det senast en timme efter öpningstiden aktuell dag via telefon.

 

 

   013 14 35 43

 

Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna.

Tandvårdsgruppen i Linköping AB

Org-nr: 559170-0793

Emina Talic - ägare

Företagets ekonomi: www.allabolag.se

S:t Larsgatan 22A

582 24 Linköping

KONTAKTA OSS

013 14 35 43

ÖPPETTIDER under april och maj, pga. coronaviruset

 

Måndag: 07:00 till 11:00

Tisdag:   12:00 till 16:00

Onsdag: 12:00 till 16:00

Torsdag: Stängt

Fredag:   07:00 till 11:00

013 16 24 40 Privattandläkarnas journummer

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR

 

Den ger dig som privat person ett bättre skydd, medan vi som hanterar personuppgifter får ett ökat ansvar och större skyldigheter. Just inom vården blir skillnaden inte så stor eftersom vi redan följer Patientdatalagen, så dina uppgifter är och förblir säkra hos oss.

Hantering av personuppgifter på Tandvårdsgruppen i Linköping (GDPR)

 

Sverige får den 25 maj 2018 en ny lag som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Den nya lagen gäller för alla länder i Europa och går i Sverige under namnet Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen innebär ett ökat skydd för personuppgifter, något som vi på Tandvårdsgruppen i Linköping värnar om och därför välkomnar. Med anledning av den nya förordningen vill vi med detta dokument informera dig som nuvarande eller framtida patient om hur vi på Tandvårdsgruppen i Linköping hanterar dina personuppgifter. Tandvården regleras av Patientdatalagen (PDL), som föreskriver hur journaluppgifter ska hanteras. Denna lagstiftning kommer även fortsättningsvis vara styrande för vår verksamhet men kompletteras med de skyldigheter och rättigheter som GDPR medför. Varje gång du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter, vilket behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

 

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och därför kan du få ett SMS ifrån oss med en kundnöjdhetsundersökning efter din behandling. För att ge dig ett fullgott omhändertagande så använder vi även dina kontaktuppgifter för att skicka ett SMS med en påminnelse om din bokning hos oss.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

 

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

 

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter, t.ex. till Försäkringskassan, Inspektionen för Vård och Omsorg, och annan tillsynsmyndighet eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner (t.ex. tandtekniska laboratorier). Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.